Výber šéfredaktora: Chovan je bleskozvod v búrke hnevu, to je údel brankárov