Straka: Lobotku treba odpojiť zo zásuvky. S Kloppom hovorím, pýta sa naňho