Ich ihrisko patrí k najlepším v kraji. Využíva ho aj účastník Konferenčnej ligy