12.08.2019, Marián Červenka

Zapojila sa aj obec Svätý Peter

12.08.2019, Marián Červenka
Novootvorená tribúna v Komárňanskom okrese
image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ

Slovenský futbalový zväz pomáha klubom v menších mestách a na dedinách prostredníctvom projektu pod názvom Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Hlavným cieľom je, aby sa v kluboch, obciach a mestách vybudovali nové tréningové ihriská, umelé osvetlenie a zavlažovanie alebo sa rekonštruovali hracie plochy či zázemie samotných štadiónov a ihrísk. Celý proces prebieha formou refundácie výdavkov vynaložených na stanovený účel pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. Ďalšou dôležitou podmienkou bolo, aby mal klub minimálne jeden mládežnícky celok prihlásený v súťažiach SFZ. Týmto sa sledovalo zlepšenie tréningových podmienok aj pre mládež. 

Finančné prostriedky na projekt pridelila pre SFZ vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 6 miliónov eur. Do projektu sa zapojilo vyče 400 miest a obcí. Od uplynulého víkendu sa tešia z vynoveného stánku aj v Svätom Petrovi. Obec ležiaca v okrese Komárno s počtom obyvateľov približne 2800 slávnostne otvorila tribúnu, ktorá vyrástla nad sociálnou budovou. „Ako predseda zväzu sa snažím aby sa do tohoto vydareného projektu zapojilo čo najviac klubov zo západu. Som veľmi rád, že v obci ako je Svätý Peter boli finančné prostriedky využité zmysluplne. Vynovený štadión som si pozrel na vlastné oči a musím dodať, že všetci zainteresovaný odviedli výbornú prácu,“ hovorí predseda ZsFZ Ladislav Gádoši.  

Účastník VI. ligy OŠK Svätý Peter patrí ku klubom, ktoré sa zapojily do projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019. Tí ktorí sa nezapojili, ešte nemusia mať hlavu v smútku, pretože na základe pozitívnych skúseností z úspešne realizácie projektu schválila vláda SR uznesením č. 285/2019  projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej  infraštruktúry v rokoch 2019-2021. V súlade s týmto rozhodnutím vlády a rozhodnutím Výkonného výboru SFZ  per rollam č. 09/19 SFZ otvára výzvu na predkladanie žiadostí o  finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a  dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Cieľom tohto  projektu je rozvoj futbalovej infraštruktúry v regiónoch. Celkovo sa v rámci projektu rozdelí 3,5 milióna eur a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 10- do 50-tisíc eur.

Prečítané: 539x