12.09.2019, Mária Bartošová

Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu TMK ZsFZ

12.09.2019, Mária Bartošová

  Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu TMK ZsFZ V zmysle čl. 47 písm. f)  Stanov ZsFZ sa uskutoční voľba predsedu TMK ZsFZ:Trénersko metodická komisia. Návrh na predsedu TMK ZsFZ môže podľa čl. 28 bod 1, písm. a) predložiť člen Západoslovenského futbalového zväzu.

  • Termín podávania návrhu je do 22.09.2019 do 23.59 hod. poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo e- mailom na adresu zsfz@nextra.sk. Súčasťou podaného návrhu musí byť príloha v zmysle čl. 32 bod 1 Stanov ZsFZ.

 v Nitre 12.09.2019              


     Mgr. Ladislav Gádoši                                                                                                                                                          

        Predseda ZsFZ  

Prečítané: 88x