28.09.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK č.02 2017/2018

28.09.2017, Iveta Šodelová

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

 

Úradná správa OdK 02/2017/2018 dňa 27.09.2017

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 27.09.2017 prerokovala odvolanie TJ Slovan Trenčianska Turná voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ 2017/2018- 1031 a uznesenie DK ZsFZ U-154.

Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie ŠTK a DK. Rozhodnutie je odôvodnené a v súlade s futbalovými normami RS ZsFZ 2. 3/1/a.

 

Odvolacia komisia prerokovala odvolanie MFK Topvar Topoľčany U 225  S. Kain.  Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie DK podľa 48/1c, 2b. Trest je na spodnej hranici sadzobníka trestov.

 

 

Stanislav Kysel

Predseda OdK

 

 

 

image
Prečítané: 329x