Licencia GRASSROOTS C

OTVÁRAME ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA GRASSROOTS C

Peter Szénay|8. nov 2016 o 01:00

Pre záujemcov, ktorí nevlastnia trénerskú licenciu otvárame 10. decembra 2016 nové školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C

Pre záujemcov, ktorí nevlastnia platnú trénerskú licenciu sa otvára 10. decembra 2016 nové školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C.

Termíny:             I. časť    10. – 12. 12. 2016 (sobota, nedeľa, pondelok)

                          II. časť   2 dni február 2017 (pondelok, utorok)

Záverečná skúška:          marec 2017

Podmienky účasti:

  1. vek 18 rokov
  2. zaslaná prihláška,
  3. zaplatená I. časť splátky za školenie vo výške 60.- €.

Predpokladané náklady na školenie: 80.-  až 100.- €

(spláca sa vo dvoch splátkach, I. splátka 60.- sa zasiela spolu so záväznou prihláškou, II. splátka pred záverečnou skúškou po upresnení všetkých nákladov na školenie)

Rozsah školenia:              30 hod. teória

                                       22 hod. prax

                                         8 hod. individuálna prax

                                       t. j. cca 5 dní

Podmienka ukončenia školenia a získania:

  1. 90% účasť, t. j. 47 hod.,
  2. odovzdanie záverečnej práce,
  3. odovzdanie seminárnych prác,
  4. záverečná skúška.

PRIHLÁŠKU SPOLU S KÓPIOU DOKLADU O ZAPLATENÍ I. SPLÁTKY (60.- €) JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 3. 12. 2016.

 

Evidencia prihlášok na školenie trénerov bola uzatvorená!

Zoznam prihlásených záujemcov.

Rozvrh hodín I. časť 10. - 12. 12. 2016.

Súvisiaci obsah