• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz

Zákon č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí

    Samotný zákon č. 1/2014

    Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.