Komisia pre štadióny a ihriská

Tajomníci
Roman Uváček
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.