Komisia pre štadióny a ihriská

Tajomníci
Roman Uváček
Komisia neprijala v sezóne 2014/2015 žiadne rozhodnutia.