Komisia pre štadióny a ihriská

Tajomníci
Roman Uváček
Komisia neprijala v sezóne 2019/2020 žiadne rozhodnutia.