Odvolací orgán licenčného konania

Tajomníci
Milan Vojtek
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.