Odvolací orgán licenčného konania

Tajomníci
Milan Vojtek
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.