Licenčná komisia

    Tajomníci
    Milan Vojtek
    Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.