Komisia rozhodcov

  Členovia
  Marián Ružbarský
  Ján Fašung
  Tibor Jančovič
  SFZ-KR-2021/2022-0019

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0018

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0017

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0016

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0015

  Odpoveď na podanie