Pondelok, 25. január, 2021Meniny má Gejza

Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
SFZ-DK-2020/2021-0464

U 464 – senát DK berie na vedomie vyjadrenie p. Jozefa Petrána k rozhodnutiu SFZ-DK-2018/2019-0369 doručené dňa 18.01.2021.
SFZ-DK-2020/2021-0463

U 463 – FC Nitra - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/34/2020 v právnej veci navrhovateľa Martin Kuciak v zastúpení JUDr. Andrea Janová proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021 a vykonateľnosť dňa 09.01.2021. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0462

U 462 – Miloš Lačný / 1166289 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - DK na základe podnetu klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda a stanoviska menovaného k U 437 rozhodla, že za poškodenie dobrého mena futbalu (pozápasové vyjadrenia na sociálnej sieti) po stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 65/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 65/2 a čl. 12/2 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0461

U 461 – Leo Myenty Janna Abena / 1415824 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK berie na vedomie odvolanie voči U 459 (doručené elektronickou formou dňa 20.01.2021) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2020/2021-0460

U 460 – FK Poprad - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/16/2020 v právnej veci navrhovateľa Peter Vernarec v zastúpení Mgr. Peter Lindeman proti odporcovi Futbalový klub Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2020 a vykonateľnosť dňa 18.10.2020. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.