Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2020/2021-0254U 254 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0578 (U 578) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2020/2021-0253U 253 – KR SFZ – DK žiada odbornú komisiu o stanovisko k situácii z 87. minúty súboj o loptu s následným zranením hráča domácich č. 19 Dávid Keresteš / 1249155 / (podozrenie na zlomeninu ľavého predlaktia po následnom páde) počas stretnutia 7. kola II. ligy medzi FC Košice – KFC Komárno konaného dňa 12.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0252U 252 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni
SFZ-DK-2020/2021-0251U 251 – MFK Skalica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 225 a rozhodla, že za HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 48/2b,4 a čl. 12/6,10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0250U 250 – OŠK Pavlovce nad Uhom / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu hlavného rozhodcu stretnutia doručeného prostredníctvom ISSF (ID 127754) dňa 17.09.2020 rozhodla, že za nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania diváka) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Pavlovce nad Uhom – MŠK Tesla Stropkov podľa čl. 57/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0249U 249 – KR SFZ – DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k sťažnosti klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda doručeného prostredníctvom ISSF dňa 14.09.2020 k vylúčeniu hráča Jannik Müller - Held / 1434495 / počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok konaného dňa 12.09.2020 a poukazuje na U 231.
SFZ-DK-2020/2021-0248U 248 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín.
SFZ-DK-2020/2021-0247U 247 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava.
SFZ-DK-2020/2021-0246U 246 – Jozef Ganišin / 1352219 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0245U 245 – Jakub Čunta / 1258727 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0244U 244 – Barbora Čambalová / 1306570 / FC Spartak Trnava, I. liga Ženy / - od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0243U 243 – Jana Valentovičová / 1235171 / FC Spartak Trnava, I. liga Ženy / - od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0242U 242 – Jakub Hric / 1367234 / Partizán Bardejov BŠK, II. LMD – U17 / - od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0241U 241 – Martin Chochula / 1275342 / PFK Piešťany, II. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0240U 240 – Jakub Zábojník / 1287193 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0239U 239 – Martin Boďa / 1265527 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0238U 238 – Vanesa Szabova / 1369712 / OFK Dunajská Lužná, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 16.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0237U 237 – Karolína Bednárová / 1243205 / ŠK 2011, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – hrubé urážky R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0236U 236 – Lubomír Talda / 1370446 / MŠK Púchov, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – hrubá verbálna urážka divákov s použitím vulgarizmov podľa čl. 47/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 47/2b DP, od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0235U 235 – Ikechukwu Ezeagu / 1412058 / OŠK Pavlovce nad Uhom, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Juh dospelí VsFZ podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0234U 234 – Ryan David Lindsay / 1435203 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2020/2021-0233U 233 – Timotej Benka / 1290945 / FK Gerlachov, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 17.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0232U 232 – Dominik Vida / 1187142 / MŠK Slavoj Spišská Belá, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – držanie súpera v oblasti krku nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2020/2021-0231U 231 – Jannik Müller - Held / 1434495 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0230U 230 – Laura Chelsy Zaťková / 1399513 / AS Trenčín, I. LŽ – WU15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 11.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0229U 229 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SFZ-DK-2020/2021-0228U 228 – FC Petržalka / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0227U 227 – SLAVOJ Trebišov / I. LSŽ – U15, U14 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za svojvoľné preloženie stretnutí 2. kola I. LSŽ – U15,U14 na iné ihrisko podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 82/1a SP.
SFZ-DK-2020/2021-0226U 226 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 6. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina „B“ podľa čl. 58/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 250 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0225U 225 – MFK Skalica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 15.09.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby funkcionára.
SFZ-DK-2020/2021-0224U 224 – Ján Blahút / 1343324 / MŠK NOVOHRAD Lučenec, II. LMD – U17 / - od 05.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0223U 223 – Marek Netolický / 1291809 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. LSD – U19 / - od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0222U 222 – Mário Kača / 1277063 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, II. LSD – U19 / - od 07.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0221U 221 – Aaron Belmenen / 1276102 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, II. LSD – U19 / - od 07.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0220U 220 – Martin Danihel / 1304958 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD – U19 / - od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0219U 219 – Martin Gomola / 1274696 / MŠK Žilina, I. LSD – U19 / - od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0218U 218 – Filip Blažek / 1311433 / MFK Skalica, II. liga / - od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0217U 217 – Martina Zboranová / 1275943 / MŠK Považská Bystrica, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – verbálny nesúhlas s rozhodnutím R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0216U 216 – Mária Petrová / 1370437 / Partizán Bardejov BŠK, I. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pre pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0215U 215 – Charlie Zelenka / 1326661 / MŠK Senec, II. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0214U 214 – Adam Zbudila / 1306086 / FK Inter Bratislava, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0213U 213 – Boris Druga / 1295076 / KFC Komárno, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 06.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0212U 212 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SFZ-DK-2020/2021-0211U 211 – DK na základe podnetu člena SFZ Peter Lukášek / 1414411 / (doručeného dňa 14.07.2020) a stanoviska Legislatívno-právneho oddelenia SFZ (doručeného dňa 23.07.2020) vo veci U 798 rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5c DP zastavuje.
SFZ-DK-2020/2021-0210U 210 – FC Petržalka / I. liga Ženy / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola I. liga Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0209U 209 – FK Lokomotíva Trnava / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0208U 208 – KFC Komárno / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0207U 207 – FK Krakovany / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0206U 206 – TJ Čierna Voda - DK berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 126670) dňa 30.08.2020 a odstupuje vec príslušnej disciplinárnej komisii ObFZ Galanta podľa čl. 71/5e DP.
SFZ-DK-2020/2021-0205U 205 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 181 a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúceho z predpisu SFZ alebo člena SFZ (nezabezpečenie vykonania lekárskej prehliadky u piatich hráčov klubu) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1000 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP s poukazom na čl. 9 RS ÚLK v spojení s čl. 41/3 SP.