Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Miroslav Vlk
Róbert Dadykin
Miroslav Urban
Lukáš Radoský
Peter Potecký
SFZ-DK-2023/2024-1835

U 1835 – Lukáš Kaplan / 1140469 / – Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 1604 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti a integrity súťaže podľa čl. 52/2,3b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 mesiacov podľa čl. 52/4c a čl. 36/1b,d DP, od 14.06.2024. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 1604 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2023/2024-1834

U 1834 – Stanislav Šesták / 1140273 / 1. FC TATRAN Prešov / MONACObet liga / – DK na základe U 1670, stanoviska klubu FK Humenné a stanoviska menovaného rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Porušenia predpisu SFZ podľa čl. 64/1a DP v spojitosti s čl. 18/2 Etického kódexu SFZ (hrubé nešportové prejavy voči pracovníkovi SFZ počas stretnutia 30. kola MONACObet ligy medzi Futbalový klub Humenné – 1. FC TATRAN Prešov) ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1.000,- € podľa čl. 64/5 a čl. 12/2 DP. DK zároveň menovanému podľa čl. 43/2o DP ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze písomne sa ospravedlniť p. Jakubovi Čavojovi, a to v lehote do 10 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, o čom v tej istej lehote upovedomí DK.
SFZ-DK-2023/2024-1833

U 1833 – Ľuboš Micheľ / 1442555 / 1. FC TATRAN Prešov / MONACObet liga / – DK na základe U 1669, stanoviska klubu FK Humenné a stanoviska menovaného rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Porušenia predpisu SFZ podľa čl. 64/1a DP v spojitosti s čl. 18/2 Etického kódexu SFZ (hrubé nešportové prejavy voči pracovníkovi SFZ počas stretnutia 30. kola MONACObet ligy medzi Futbalový klub Humenné – 1. FC TATRAN Prešov) ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1.300,- € podľa čl. 64/2, čl. 36/2a a čl. 12/2 DP. DK zároveň menovanému podľa čl. 43/2o DP ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze písomne sa ospravedlniť p. Jakubovi Čavojovi, a to v lehote do 10 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, o čom v tej istej lehote upovedomí DK.
SFZ-DK-2023/2024-1832

U 1832 – Peter Sedúch (AT) / 1086972 / MŠK Kysucké Nové Mesto U14 / – DK na základe podnetu AR stretnutia rozhodla, že za hrubé nešportové prejavy (vulgárne výroky na adresu AR) v stretnutí 16. kola I. LSŽ - U14 medzi POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Kysucké Nové Mesto podľa čl. 47/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150,- € podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.
SFZ-DK-2023/2024-1831

U 1831 – Stará Ľubovňa Redfox Football Club / III. liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia rozhodla, že za HNS priaznivcov (použitie pyrotechniky s vhodením na HP) v stretnutí 30. kola III. ligy medzi TJ Tatran Oravské Veselé – Stará Ľubovňa Redfox Football Club podľa čl. 58/1b,f DP, ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150,- € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.