Disciplinárna komisia

  Členovia
  František Lunák
  Peter Vachan
  Marián Vereš
  Miroslav Jablonický
  Jozef Škríba
  Peter Reisz
  Róbert Dadykin
  Peter Mihál
  Peter Potecký
  SFZ-DK-2021/2022-0472

  U 472 – FK Senica / Fortuna liga / – DK berie na vedomie žiadosť klubu a zároveň vyzýva klub na predloženie dokladu o vysporiadaní finančných záväzkov v zmysle U 434 a U 456 v lehote 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia.
  SFZ-DK-2021/2022-0471

  U 471 – DK berie na vedomie žiadosť Miroslava Spišiaka doručenú dňa 10.01.2022 a odkazuje na U 469.
  SFZ-DK-2021/2022-0470

  U 470 – Miroslav Schneider / 1045881 / – DK berie na vedomie podanie navrhovateľa Borisa Marhefku st. doručené dňa 30.12.2021 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP.
  SFZ-DK-2021/2022-0469

  U 469 – Miroslav Schneider / 1045881 / – DK berie na vedomie podanie navrhovateľa Miroslava Spišiaka doručené dňa 17.12.2021 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP.
  SFZ-DK-2021/2022-0468

  U 468 – Gabriel Halabrín / 1317044 / FK Senica, Fortuna liga / - od 19.12.2021.