Komisia pre štadióny a ihriská

Tajomníci
Roman Uváček
Komisia neprijala v sezóne 2018/2019 žiadne rozhodnutia.