Komisia pre štadióny a ihriská

Tajomníci
Roman Uváček
SFZ-KSI-2016/2017-0001

KŠI - úhrada správneho poplatku za opakované kontroly