Športovo-technická komisia

Úradná správa ŠTK č. 25 zo dňa 21.03.2024

22. mar 2024 o 08:38

ŠTK žiada FK o správne evidovanie žiadostí. V prípade, že pre žiadosť nie je potrebný súhlas súpera požiadavku je potrebné požiadať cez detail MFS - podanie na komisiu. V prípade, ak je k žiadosti potrebný súhlas súpera žiadosť je potrebné podať cez detail MFS – žiadosť o zmenu termínu MFS. 

ŠTK upozorňuje FK na plnenie si povinnosti vyplývajúcej zo znenia SP čl. 57/a (spracovať pred stretnutím zoznam členov usporiadateľskej služby s vyznačením prideleného čísla a odovzdať̌ ho delegátovi zväzu alebo rozhodcovi stretnutia).

ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Ostaršenie je potrebné  pri štarte hráča z kategórie prípravky → žiaci, žiaci → dorast, dorast → dospelí (pokiaľ hráč nedovŕšil18.rok veku). Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené na stránke https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

ŠTK upozorňuje FK na dodržiavanie SP (hlavný tréner je povinný vo všetkých súťažiach). V prípade, že FK nedisponuje trénerom s platnou licenciou v zmysle SP je potrebné absolvovať školenie. Viac info: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trencin/spravy/planovane-skolenia-trenerov/ a na stránkach SFZ. 

7. liga HUMMEL: TJ Slovan Zamarovce, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce, FK Horná Súča, TJ Slovan Trenčianska Turná upozornenie na porušenie SP čl. 39/a, f.

9. liga – NM: TJ Družstevník Jablonka, ŠTK berie na vedomie ohlásenie mužstva zo súťaže. ŠTK v zmysle SP čl. 11 dosiahnuté výsledky mužstva anuluje a pre porušenie SP a RS odstupuje FK na DK s návrhom poplatku vo výške 600€ v zmysle RS čl. 21/h.


Zmena termínov, UHČ a HP

7. liga HUMMEL

19. kolo, Brestovec – Ľuborča, o 15:00 hodine Spartak Myjava – UT.

20. kolo, Horná Súča – Dolná Súča, o 15:30 hodine.

20. kolo, Záblatie – Nemšová, 29.03.2024 o 15:00 hodine.

25. kolo, Brestovec – Stará Myjava, 08.05.2024 o 17:00 hodine.


8. liga – JUH

18. kolo, Polianka – Hrádok, o 12:30 hodine.


5. LD

17. kolo, Čachtice – Stará Turá, 24.03.2024 o 12:30 hodine.

19. kolo, Bobot – Stará Turá, 07.04.2024 o 13:00 hodine.

17. kolo, Drietoma – Beckov, o 11:00 hodine.

18. kolo, Omšenie – Drietoma, o 13:00 hodine.


4. LŽ – SEVER

3. kolo, Trenčianska Teplá – Selec, o 16:30 hodine.

16. kolo, Chocholná-Velč. – Soblahov, 27.03.2024 o 16:30 hodine.

21. kolo, Soblahov – Záblatie, 03.04.2024 o 16:30 hodine.

23. kolo, Dolná Súča – Selec, 03.04.2024 o 16:30 hodine.


4. LŽ – JUH

18. kolo, Nové M. n/V – Stará Turá, HP s UT.

16. kolo, Nové M. n/V – Brezová pod Bradlom, HP s UT.

14. kolo, Nové M. n/V – Krajné, HP s UT.

OK Častkovce, všetky domáce MFS na štadióne OFK Čachtice.


4. LMŽ – SEVER

16. kolo, Horná Súča – Motešice, 01.06.2024 o 10:30 hodine.


Prípravka U11 – skupina „B“

14. kolo, Trenčianska Teplá - Veľké Bierovce-Opa., 30.03.2024 o 10:30 hodine.

13. kolo, Selec – Trenčianska Teplá, o 16:30 hodine.

13. kolo, Trenčianske Jastrabie – Horné Srnie, o 16:30 hodine.


Prípravka U11 – skupina „C“

15. kolo, Hrádok – Podolie, 08.06.2024 o 10:00 hodine.

20. kolo, Dolné Srnie – Podolie, 08.06.2024 o 09:00 hodine.

21. kolo, Bošáca – Myjava, 01.05.2024 o 10:00 hodine.

26. kolo, Myjava – Podolie, 01.05.2024 o 11:00 hodine.

14. kolo, Podolie – Bošáca, 01.05.2024 o 09:00 hodine.


Prípravka U09 – skupina „B“

11. kolo, Dolná Poruba – Trenčianska Teplá, o 14:00 hodine.


Prípravka U09 – skupina „C“

9. kolo, Horná Streda – Brestovec, 19.04.2024 o 16:30 hodine.

9. kolo, Stará Myjava – Hrádok, 03.05.2024 o 17:30 hodine.


Denis Poruban

predseda Športovo-technickej komisie ObFZ Trenčín

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 28.03.2024

Súvisiaci obsah