Komisia rozhodcov

Úradná správa KR č. 19

25. mar 2024 o 10:58

Úradná správa KR č. 19 - 2023/2024  

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: obfztnkr@gmail.com

KR upozorňuje všetkých R , že komunikácia bude prebiehať výlučne písomnou formou cez obfztnkr@gmail.com.

Na telefonický kontakt bude priestor vždy v pondelok od 18:00 - 19:00 hod. a v závažných dôvodoch v piatok od 16:00 – 17:00 hod.

T. Hulínek - 0902/559675  predseda KR

M. Čaja - 0949/709426   tajomník KR

V prípade nedostupnosti predsedu KR a tajomníka KR kontaktovať

Ľ. Veselák - 0904/997697  člen KR

M. Markech – 0905/399302   člen KR

 

Ospravedlnení: 18. kolo: Haborák, Matejovičová, Ciran, Oravec K.,

Király, Čamek, Veselý, Kubánová – do prihlásenia

Neskoro ospravedlnení: 18.kolo: Richtárik, Zigo, Stračiak


KR dôrazne upozorňuje R, aby sledovali v ISSF konte, prípadne v obsadení R, HP stretnutia, prípadne zmenu HP stretnutia. V prípade nejasností kontaktovať KR.

KR upozorňuje R, aby si pred uzatvorením Zápisu o stretnutí dôkladne skontrolovali vyplnenie Zápisu o stretnutí a až následne uzatvárali zápis.

KR upozorňuje R na povinnosť mať pred stretnutím od Hlavného usporiadateľa zoznam usporiadateľov.

 

Sťažnosti doručené na KR:

TJ Družstevník Vlára  Ľuborča - 18.kolo, 7. liga Hummel ObFZ TN, TJ Družstevník Vlára  Ľuborča  - OŠK Slovan Beckov) – KR na svojom zasadnutí vzhliadla z predmetného stretnutia videozáznam a prišla k záveru, ktorý Vám bol zaslaný prostredníctvom ISSF. 

 

Predseda KR       Tomáš Hulínek

Súvisiaci obsah