Sekretariát

  sídlo: Dr. P. Adámiho 1238/20, 955 01 Topoľčany

  sekretár: Mgr. Marián Valko, m: +421 907 233 941, +421 905 782 305

  IČO: 36108740

  DIČ: 2021495597

  webová stránka: www. obfz-topolcany.futbalnet.sk

  email: sekretar@obfztopolcany.sk , obfzto@futbalsfz.sk

  bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany, IBAN: SK84 0900 0000 0000 3852 5048

  poštu adresovať: Oblastný futbalový zväz - skratka príslušnej komisie, Dr. P. Adámiho 1238/20, 955 01 Topoľčany


  Úradné hodiny na sekretariáte ObFZ Topoľčany:

  Pondelok   9:00 - 11:00 hod.              14:00 - 16:00 hod.

  Utorok        9:00 - 11,00 hod.              14:00 - 16:00 hod.

  Streda         9:00 - 11:00 hod.              14:00 - 16:00 hod.

  Štvrtok        9:00 - 11:00 hod.                              -                

  Piatok         9:00 - 11:00 hod.                               -