Sekretariát

sídlo: Obchodná 9, 955 01 Topoľčany 

sekretár: Mgr. Marián Valko, m: +421 907 233 941, +421 905 782 305

telefón, fax: +421 38 5324 866

IČO: 36108740

DIČ: 2021495597

webová stránka: www. obfz-topolcany.futbalnet.sk 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany, IBAN: SK84 0900 0000 0000 3852 5048

poštu adresovať: Oblastný futbalový zväz - skratka príslušnej komisie, Obchodná 9, 955 01 Topoľčany