Športovo-technická komisia
Členovia
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2020/2021-0075Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
TO-STK-2020/2021-0074Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0073Žiadosť o vyjadrenie hráča.
TO-STK-2020/2021-0072Žiadosť o vyjadrenie FK.
TO-STK-2020/2021-0071Námietka proti štartu hráča dorastu.
TO-STK-2020/2021-0070Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0069Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0068Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0067Zmena hracieho dňa a ÚHČ dorastu.
TO-STK-2020/2021-0066Zmena hracieho dňa a ÚHČ dorastu.
TO-STK-2020/2021-0065Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0064Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0063Zamietnutá žiadosť.
TO-STK-2020/2021-0062Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0061Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2020/2021-0060Zmena poradia stretnutí dorastu.
TO-STK-2020/2021-0059Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0058Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0057Zmena poradia stretnutí mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0056Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
TO-STK-2020/2021-0055Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2020/2021-0054VI. liga dospelí - pokles hráčov pod 7.
TO-STK-2020/2021-0053Oprava strelca gólu.
TO-STK-2020/2021-0052Zmena ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0051Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0050Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0049Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2020/2021-0048Zmena miesta stretnutia dospelých.
TO-STK-2020/2021-0047Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
TO-STK-2020/2021-0046Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
TO-STK-2020/2021-0045Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
TO-STK-2020/2021-0044Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0043Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0042Stretnutie mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0041Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0040Oznámenie OFK Krnča.
TO-STK-2020/2021-0039Odhlásenie družstva starších žiakov zo súťaže.
TO-STK-2020/2021-0038Oznam ŠTK ObFZ.
TO-STK-2020/2021-0037Upozornenie ŠTK ObFZ.
TO-STK-2020/2021-0036Upozornenie ŠTK ObFZ.
TO-STK-2020/2021-0035Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0034Zmena ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0033Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0032Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0031Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0030Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0029Prihláška družstva prípravky do súťaže.
TO-STK-2020/2021-0028Odhlásenie družstva starších žiakov zo súťaže.
TO-STK-2020/2021-0027Zmena ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2020/2021-0026Oznámenie OFK Tovarníky o odhlásení družstva dorastu zo súťaže.