Športovo-technická komisia

  Členovia
  František Lukačovič
  TO-STK-2021/2022-0259

  Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
  TO-STK-2021/2022-0258

  Kontumácia stretnutia starších žiakov.
  TO-STK-2021/2022-0257

  Zmena hracieho času dospelých.
  TO-STK-2021/2022-0256

  Zmena hracieho času dospelých.
  TO-STK-2021/2022-0255

  Nariadenie ŠTK ObFZ Topoľčany.