Ekonomická komisia

  TO-EK-2021/2022-0071

  Náhrada delegovanej osobe za neodohrané stretnutie IV.ligy starších žiakov.
  TO-EK-2021/2022-0070

  Náhrada delegovanej osobe za neodohrané stretnutie IV.ligy starších žiakov.
  TO-EK-2021/2022-0069

  Náhrada delegovanej osobe za neodohrané stretnutie IV. ligy mladších žiakov.
  TO-EK-2021/2022-0068

  Náhrada delegovanej osobe za neodohrané stretnutie IV. ligy mladších žiakov.
  TO-EK-2021/2022-0067

  Náhrada delegovaným osobám za neodohrané stretnutie VII. ligy dospelých.