Rozhodnutia
TO-KR-2020/2021-0027Oznámenie KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2020/2021-0026Ukončenie činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2020/2021-0025Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0024Ukončenie činnosti
TO-KR-2020/2021-0023Žiadosť KR ObFZ.
TO-KR-2020/2021-0022Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0018Vyškolený rozhodca.
TO-KR-2020/2021-0017Upozornenie KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2020/2021-0016Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0015Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0014Predvolanie na KR ObFZ.
TO-KR-2020/2021-0013Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0011Žiadosť KR ObFZ.
TO-KR-2020/2021-0010Upozornenie KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2020/2021-0009Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0008Žiadosť KR ObFZ.
TO-KR-2020/2021-0007Upozornenie KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2020/2021-0006Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0005Upozornenie KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2020/2021-0004Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2020/2021-0003Nový vyškolený rozhodca ObFZ a jeho zaradenie na Nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2020/2021-0002Nominovaní rozhodcovia na turnaj prípraviek.
TO-KR-2020/2021-0001Ospravedlnení rozhodcovia.