Odborné komisie

   Športovo-technická komisia:

   predseda: Marián Čulák, m: +421 903 912 454

   podpredseda: Milan Krajčík

   člen: František Lukačovič ml.

    

   Disciplinárna komisia:

   predseda: Roman Meluš, m: +421 903 750 496

   podpredseda: Jakub Košecký

   členovia: Ing.Miroslav Cibulka, František Lukačovič st., Milan Kováčik

    

   Komisia rozhodcov:

   predseda: Marek Mokoš, m: +421 907 144 147

   podpredseda: Richard Sedlár, m: +421 905 933 643

   člen: Ing. Milan Grznár,

    

   Komisia mládeže a ŠF:

   predseda:  Pavol Baláž, m: +421 915 775 966

   podpredseda: Anton Hippík

   členovia: Mgr. Marián Pčelár, Jozef Gerši

    

   Trénersko-metodická komisia:

   predseda: Dušan Martinka, m: +421 905 388 716

   podpredseda: Ladislav Fajín

   člen: Jozef Pravda

    

   Ekonomický aparát:

   ekonóm ObFZ: Ing. Peter Michalík, m: +421 905 605 326

    

   Matričná komisia:

   predseda: Mgr. Marián Valko, m: +421 907 233 941, +421 905 782 305

    

   Revízna komisia:

   kontrolór: Ing. Juraj Halíček, m: +421 903 438 710

   členovia: Martin Soboňa, Andrej Mencel

    

   Odvolacia komisia:

   predseda: Jozef Mokoš, m: +421 905 984 277

   členovia: Michal Glos, Peter Mojžiš