Športovo-technická komisia:

predseda: Marián Čulák, m: +421 903 912 454

podpredseda: Milan Krajčík

členovia: František Lukačovič ml.

 

Disciplinárna komisia:

predseda: Roman Meluš, m: +421 903 750 496

podpredseda: Ing. Juraj Halíček

členovia: Ing. Miroslav Cibulka, František Lukačovič st., Milan Kováčik

 

Komisia rozhodcov:

predseda: Marek Mokoš, m: +421 907 144 147

vedúci úseku delegátov: Richard Sedlár, m: +421 905 933 643

členovia: Ing. Milan Grznár, Branislav Zachara

 

Komisia mládeže a ŠF:

predseda: Mgr. Martin Čierny, m: +421 911 383 277

podpredseda: Mgr. Marián Pčelár

členovia: Michal Konštiak, Mgr. Igor Chrenko

 

Trénersko-metodická komisia:

predseda: Dušan Martinka, m: +421 905 388 716

podpredseda: Ladislav Fajín

členovia: Mgr. Milan Bílik, Jozef Pravda

 

Ekonomický aparát:

ekonóm ObFZ: Ing. Peter Michalík, m: +421 905 605 326

 

Matričná komisia:

predseda: Mgr. Marián Valko, m: +421 907 233 941, +421 905 782 305

 

Revízna komisia:

predseda: Ing. Bohumil Košecký, m: +421 903 202 535

členovia: Jozef Gális, Pavol Patrovič

 

Odvolacia komisia:

predseda: Jozef Mokoš, m: +421 905 984 277

členovia: Michal Glos, Peter Mojžiš