Odborné komisie

  Športovo-technická komisia:

  predseda: Marián Čulák, m: +421 903 912 454

  podpredseda: Milan Krajčík

  člen: František Lukačovič ml.

   

  Disciplinárna komisia:

  predseda: Roman Meluš, m: +421 903 750 496

  podpredseda: Jakub Košecký

  členovia: Ing.Miroslav Cibulka, František Lukačovič st., Milan Kováčik

   

  Komisia rozhodcov:

  predseda: Marek Mokoš, m: +421 907 144 147

  podpredseda: Richard Sedlár, m: +421 905 933 643

  člen: Ing. Milan Grznár,

   

  Komisia mládeže a ŠF:

  predseda:  Pavol Baláž, m: +421 915 775 966

  podpredseda: Anton Hippík

  členovia: Mgr. Marián Pčelár, Jozef Gerši

   

  Trénersko-metodická komisia:

  predseda: Dušan Martinka, m: +421 905 388 716

  podpredseda: Ladislav Fajín

  člen: Jozef Pravda

   

  Ekonomický aparát:

  ekonóm ObFZ: Ing. Peter Michalík, m: +421 905 605 326

   

  Matričná komisia:

  predseda: Mgr. Marián Valko, m: +421 907 233 941, +421 905 782 305

   

  Revízna komisia:

  kontrolór: Ing. Juraj Halíček, m: +421 903 438 710

  členovia: Martin Soboňa, Andrej Mencel

   

  Odvolacia komisia:

  predseda: Jozef Mokoš, m: +421 905 984 277

  členovia: Michal Glos, Peter Mojžiš