Odvolacia komisia

  Členovia
  Michal Glos
  Peter Mojžiš
  TO-OK-2021/2022-0006

  Riešenie.
  TO-OK-2021/2022-0005

  Riešenie.
  TO-OK-2021/2022-0004

  Riešenie
  TO-OK-2021/2022-0003

  Stiahnutie námietky TJ ZK Urmince.
  TO-OK-2021/2022-0002

  Odvolanie TJ ZK Urmince.