Výkonný výbor

   predseda: Pavol Šípoš, m: +421 905 147 597

   podpredseda: Ing. Juraj Soboňa, m: +421 910 938 430

   člen: Mgr. Miroslav Konštiak, m: +421 903 562 653

   člen: Ing. Daniel Kutňanský, m: +421 907 646 521

   člen: Pavol Patrovič, m: +421 918 206 409