Výkonný výbor

    predseda: Pavol Šípoš, m: +421 905 147 597

    podpredseda: Ing. Juraj Soboňa, m: +421 910 938 430

    člen: Mgr. Miroslav Konštiak, m: +421 903 562 653

    člen: Ing. Daniel Kutňanský, m: +421 907 646 521

    člen: Pavol Patrovič, m: +421 918 206 409