Rozhodnutia
TO-DK-2020/2021-0028Disciplinárne konanie
TO-DK-2020/2021-0026Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2020/2021-0025Pokles hráčov pod 7
TO-DK-2020/2021-0023Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2020/2021-0022Odhlásenie družstva
TO-DK-2020/2021-0016Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2020/2021-0012Odhlásenie družstva
TO-DK-2020/2021-0011Odhlásenie družstva
TO-DK-2020/2021-0010Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2020/2021-0009Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2020/2021-0008Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2020/2021-0006Odhlásenie družstva
TO-DK-2020/2021-0005Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2020/2021-0001Upustenie od uloženia DS