Ich prínos pre tím je neoceniteľný. Toto sú železní muži západu