13.02.2019, Iveta Šodelová

Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu Komisie ženského futbalu ZsFZ

13.02.2019, Iveta Šodelová
Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu Komisie ženského futbalu ZsFZ

 Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu KŽF ZsFZ

V zmysle čl. 47 písm. f)  Stanov ZsFZ sa uskutoční voľba predsedu  KŽF ZsFZ:

Komisia ženského futbalu

Návrh na predsedu KŽF ZsFZ môže podľa čl. 28 bod 1, písm. a) predložiť člen Západoslovenského futbalového zväzu.

  • Termín podávania návrhu je do 19.02.2019 do 23.59 hod. poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo e- mailom na adresu zsfz@nextra.sk. Súčasťou podaného návrhu musí byť príloha v zmysle čl. 32 bod 1 Stanov ZsFZ.

 v Nitre 13.02.2019                 

  Mgr. Ladislav Gádoši                                                                                                                                                             

  Predseda ZsFZ 

image
Prečítané: 327x