25.04.2018, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK 05/ 2017/2018

25.04.2018, Iveta Šodelová
Úradná správa OdK 05/ 2017/2018

Odvolacia komisia ZsFZ na svojom zasadnutí dňa 23.04.2018 prerokovala odvolanie FK Chotín voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ - 2017/2018 - 2396 uverejneného US č.30 zo dňa 04.04.2018. 

Odvolacia komisia ZsFZ potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v plnom znení.

 

Miroslav Jaška

Predseda OdK ZsFZ

image
Prečítané: 336x