09.12.2019, Marián Červenka

Absolvovali informačnú poradu

09.12.2019, Marián Červenka
Pokračuje projekt Podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry
image
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

Slovenský futbalový zväz pomáha tímom v menších mestách a dedinách prostredníctvom Podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry. Hlavným cieľom je, aby sa v kluboch, obciach a mestách vybudovali nové tréningové ihriská, umelé osvetlenia a zavlažovania alebo sa rekonštruovali hracie plochy či zázemie samotných štadiónov a ihrísk. Na základe pozitívnych skúseností z úspešne realizovaného projektu v rokoch 2017 až 2019, kde bolo prerozdelených 6 miliónov eur, schválila vláda SR uznesením č. 285/2019 pokračovanie aj v období 2019 až 2021. Celkovo sa v rámci ďalšieho projektu rozdelí 3,5 milióna eur a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 10 do 50 tisíc eur. Prednedávnom vyšli von mená úspešných celkov, ktoré chcú zveľadiť svoje športoviská. Koncom novembra bolo preto na pôde Západoslovenského futbalového zväzu stretnutie prospešné pre všetky zainteresované strany. „Porada sa týkala projektu Podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. V Nitre sme sa stretli s úspešnými uchádzačmi z tohto regiónu a spoločne s kolegyňou sme zástupcom klubov objasnili proces realizácie a financovania jednotlivých projektov. Podobné informačné stretnutia sa následne konali v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach,“ vysvetľuje na úvod projektový manažér SFZ Martin Ivanko. 

image
Stretnutie viedla dvojica Martin Ivanko a Mária Berdisová
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

Spolu s Ivankom absolvovala míting aj právna poradkyňa pre strategické projekty SFZ Mária Berdisová. Obaja neskrývali po niekoľkohodinovej debate radosť zo solídnej účasti. „Stretnutie sme vnímali pozitívne. Účasť bola vysoká, chýbalo len pár uchádzačov, ktorí sa však dopredu ospravedlnili. Zároveň sa nám podarilo odprezentovať všetky potrebné informácie a na záver prebehla vecná a podnetná diskusia,“ vysvetľuje Ivanko, ktorý vzápätí detailnejšie priblížil priebeh stretnutia: „Prvou a hlavnou časťou bola prezentácia, ktorú Mária odprezentovala všetkým účastníkom. V rámci nej bol vysvetlený postup od podpisu zmlúv o spolupráci cez realizáciu až po samotnú úhradu finančného príspevku. Nasledovala voľná diskusia, kde sa zúčastnení mohli pýtať na čokoľvek. Myslím si, že pochopili, čo sa od nich očakáva, a porozumeli všetkým administratívnym náležitostiam, ktoré si tento projekt vyžaduje. Snažili sme sa odpovedať na všetky otázky a verím, že sa nám to podarilo. Po ukončení bol ešte priestor na individuálne rozhovory, kde mali uchádzači možnosť prediskutovať špecifickú problematiku.“

image
Budova ZsFZ bola zaplnená takmer do posledného miesta
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

Takáto porada bola jednorazovou záležitosťou. Momentálne je už na každom, aby svoje dielo zrealizoval v súlade s požiadavkami. Vďaka stretnutiu získali účastníci informácie, na základe ktorých sa môžu pustiť do práce. Práve interakcia a spätná väzba sú veľmi dôležité a zástupcovia Slovenského futbalového zväzu sa k informačnému stretnutiu uchýlili podobne ako po minulé roky. „Podobná porada sa konala i počas predchádzajúceho projektu. Usúdili sme, že takáto forma stretnutia, kde sa osobne stretneme s účastníkmi projektu a jednotlivé náležitosti im vysvetlíme prostredníctvom prezentácie, je žiaduca, vzhľadom na skúsenosť z minulého projektu, a pre nás sú ohlasy uchádzačov pre bezproblémový priebeh priam kľúčové,“ dodal na záver Martin Ivanko.

Prečítané: 440x