Správy

Mentálna príprava súčasťou rozvoja hráčov regionálnych výberov SR

Peter Zeman|2. okt 2021 o 10:51

BRATISLAVA (SFZ) - Mentálni tréneri sa stali v nedávnom období pevnou súčasťou realizačných tímov mládežníckych výberov SR chlapčenských i dievčenských kategórií od U15 po U21. Novinkou je implementácia mentálnej prípravy mladých hráčov už na úrovni regionálnych výberov kategórie U14. O novom projekte SFZ sme hovorili s trénerom reprezentácie SR do 15 rokov Martinom Žambom a mentálnymi koučmi Lukášom Štecákom a Zuzanou Pšenákovou.

Martin Žamba – tréner reprezentácie SR 15

"Moment, kedy dostane mladý hráč prvú reprezentačnú pozvánku, môže významne ovplyvniť jeho ďalší rozvoj. Pre mladého hráča, nie je ľahké novú situáciu zvládnuť. Kým dovtedy nastupoval pravidelne v klube, teraz čelí výzve reprezentovať región, následne Slovensko, mení sa jeho sociálny status a to má za následok niekedy pokles výkonnosti v klube. Nehovoriac o tlaku zvládnuť samotné reprezentační zápasy na medzinárodnej úrovni. My sa snažíme na tieto okolnosti reagovať a aj to je dôvod, prečo vítame pomoc odborníkov v oblasti mentálneho koučingu,“vysvetlil hlavný motív projektu tréner slovenskej 15-ky Martin Žamba.

Mentálni tréneri tak dostali zo strany SFZ zelenú aj na úrovni regionálnych výberov kategórií U14. Premiérovo sa tak stalo na augustovom Memoriáli Gejzu Princa v Košiciach. „Hráči týmto turnajom končili pôsobenie v U14-ke a od septembra sa stanú hráčmi kategórie U15. Pozvaní odborníci pripravili pre mladých hráčov prednášku o zvládaní stresu a boli im k dispozícii v súvislosti so situáciami, ktoré priniesli jednotlivé hracie dni na ihrisku aj mimo neho. Projekt realizujeme v spolupráci so spoločnosťou SportMind HDTS, chlapcom sa venovala mentálna trénerka Zuzana Pšenáková a mentálny kouč Lukáš Štecák.“

Podľa slov trénera Žambu, projekt bude mať presah aj na samotných trénerov realizačných tímov. „Tréneri sú v interakcii s hráčmi najbližšie, aj preto sme sa vydali cestou workshopov so samotnými trénermi, s ktorými sa v rámci ročníka stretávame v štyroch blokoch. Rozoberáme modely mentálnej prípravy a hovoríme o možnostiach ako vplývať na hráčov a tiež ich rodičov,“ ozrejmil detaily Martin Žamba a na záver pridal zaujímavosť navyše: „Sme na začiatku realizácie projektu s pracovným názvom „future“ alebo „hráči budúcnosti“. Je zameraný na hráčov, ktorí sú síce menšieho vzrastu, ale majú potenciál byť zaujímaví pre reprezentačné výbery v budúcnosti. Cieľom je, aby sme ich navnímali a aby aj oni cítili našu podporu a pozornosť. Pre túto kategóriu hráčov plánujeme pripraviť kontrolné zrazy, ktorých súčasťou bude aj mentálna príprava.“

Tréner reprezentácie SR do 15 rokov Martin Žamba.
Tréner reprezentácie SR do 15 rokov Martin Žamba.

Lukáš Štecák – mentálny kouč

Celý projekt U14 na regionálnej úrovni a U15 je súčasťou celkového systému rozvoja hráčov naprieč všetkými mládežníckymi kategóriami. V jednotlivých vekových kategóriach sú obdobia, ktoré sú citlivé na rôzne mentálne schopnosti, zručnosti a na ich rozvoj. V kategórii U14 sa zameriavame na lepšiu komunikáciu. Aby hráčidokázali vyjadriť svoj názor, aby začali spolupracovať", hovorí mentálny kouč Lukáš Štecák a dáva do pozornosti dôležitú zmenu vo vývoji 14-ročného hráča v súvislosti s vnímaním samého seba. „Kým v útlom veku sa vníma na úrovni „ja ako hráč“, zrazu sa musí preorientovať a presmerovať do roviny „aká je moja úloha v tíme“. Myslím si, že SFZ k tejto problematike pristupuje správne a vsádza na cestu postupného budovania mentálnych zručností po menších častiach.“

Aké sú teda jednotlivé etapy rozvoja mladého hráča? „Systém je delený do štyroch blokov podľa vekových kategórií od U13 až po U21. Prvý je od U13 do U15, čo je v skutočnosti prvá fáza, o ktorej sa bavíme v súvislosti s regionálnymi výbermi. Tam riešime témy - aká je moja úloha v tíme, zodpovednosť, radosť z hry a celková identita reprezentanta. V kategóriách U16 a U17 sa potom venujeme témam cieľavedomosť, angažovanosť, tímový cieľ a zvládanie tlaku,“ hovorí Lukáš Štecáka smerom k celkovému nastaveniu dodáva.


Primárne sme zameraní na proces. Progresujeme hráča s vedomím, že u hráča je silná biologická akcelerácia a konzistentnosť výkonov je v jej dôsledku nevyrovnaná. A tu sa my snažíme hráča stabilizovať a vysvetliť mu, čo je v danom období dôležité. Progres, práca so sebou, práca s chybou a samotné napredovanie. Keď sa s tým naučí hráč pracovať v mladom veku, neskôr, keď bude čeliť väčšiemu tlaku na úrovni napríklad reprezentácii U21, bude čeliť menším problémom.

Aj Lukáš Štecák si pochvaľuje doterajšiu odozvu mladých slovenských reprezentantov. „Sú to mladí ľudia, výborne sa s nimi pracuje. Chcú sa vzdelávať, chcú sa posúvať a keď im dáte priestor vyjadriť sa, využijú ho. Majú informácie z médií, z internetu, čo v minulosti nebolo. Už sú zbehlí, potrebujú si svoje nastavenie iba upratať. A my, spolu s trénermi, im napomáhame, aby mohli pracovať aj v tejto oblasti osobného a športového rozvoja.“

Zaujímalo nás, ktorý mentálny aspekt podľa jeho názoru najvýznamnejšie ovplyvňuje rozvoj mladého futbalistu. „Najdôležitejšou ingredienciou je samotná radosť z futbalu. Vášeň, ktorá sa nedá zapáliť zvonka, ale musí horieť vo vnútri. Je to niečo, čo je v mladších vekových kategóriách dôležité rozvíjať. Aby hráčom futbal chutil, aby ich bavil a aby si futbal v mladom veku užívali. Ak si udržia radosť dlho, môžu sa dopracovať k vnímaniu futbalu ako vidíme u Messiho, či Ronaldinha. U hráčov, ktorí sa bavia futbalom, dovolia si na ihrisku to čo iní nie a keď sa niečo nepodarí, usmejú sa a idú ďalej. Radosť z futbalu je absolútny základ a predpoklad k tomu, aby sme sa mohli baviť o ďalších nadstavbách.“

Zuzana Pšenáková – mentálna trénerka

Ak chceme psychicky odolných a sebavedomých hráčov v seniorskom futbale, musíme začať s hráčmi pracovať už v mladom veku. U dospelých ľudí sa stereotypy myslenia a zvládania stresových situácií menia ťažšie. Preto osobne vítam projekt mentálnej prípravy na regionálnej úrovni. Našim cieľom je systematicky rozvíjať mentálne zručnosti hráča už v mladom veku. Je prirodzené, že ak je hráč podkutý správnymi návykmi v oblasti mentálnej pripravenosti vo veku 13  rokov, bude v blízkej budúcnosti, napríklad v rámci kategórie U21, zvládať psychicky vypäté situácie lepšie. Je dôležité vštepiť hráčom čo najskôr správne stereotypy,“ hovorí o význame práce s mladými hráčmi mentálna trénerka mládežníckych reprezentačných výberov SR Zuzana Pšenáková.

Z jej pohľadu majú mladí hráči najväčšie rezervy v oblasti sebavedomia. „Platí to všeobecne o ľuďoch žijúcich na Slovensku. Aj preto sa venujeme najskôr zdravému sebavedomiu hráčov. Napríklad, aby si dokázali veriť aj po chybe, aby si verili aj proti ťažšiemu súperovi a aby dokázali konštruktívne reagovať na obdobia, keď sa im nedarí podľa ich predstáv. Na druhej strane je rovnako dôležité aj to, aby dokázali zostať nohami na zemi v prípade úspešných výsledkov. Jednoducho, aby ich sebavedomie bolo stabilné.

Zuzana Pšenáková spolu srealizačným tímom SR 18.
Zuzana Pšenáková spolu srealizačným tímom SR 18.

Práca mentálnych koučov úzko súvisí s nastavením a zámermi trénerov a členov realizačných tímov. Komunikácia s nimi je alfou a omegou úspešného fungovania. „Naša práca je postavená na komunikácii a spolupráci s členmi realizačného tímu. Obsah našich výstupov, ktorý smerujeme k hráčom, je vždy vopred odkonzultovaný s trénermi výberov. Formu sa potom snažíme prispôsobiť danej vekovej kategórii. Určite je rozdiel v komunikácii s dospelým profesionálnym športovcom a začínajúcim reprezentantom vo veku 15 rokov. Máme však  dobré skúsenosti. Chlapci dokázali obsah navnímať, poznatky z workshopov a individuálnych konzultácií dokázali preniesť na ihrisko a do zápasov. Verím, že z tohto pohľadu sme s členmi realizačných tímov v zhode.“

Zaujímalo nás, v ktorej fáze prípravy vstupujú do hry mentálni tréneri? Reagujú viacmenej na aktuálne situácie ktoré prináša dianie na zraze alebo sa venujú hráčom systematicky a programovo? „Platí jedna aj druhá možnosť. Pri reprezentácii chlapcov do 19 rokov máme zadefinovaný a stanovený dlhodobý plán, ktorý sme vytvárali s členmi realizačného tímu spolu a zahŕňa jednotlivé body a dlhodobé ciele. S hráčmi individuálne pracujeme aj mimo zrazov tak, aby ich rozvoj bol čo najkomplexnejší. Mojim cieľom je rozvíjať ich schopnosť koncentrácie, sebavedomie či fungovanie v kolektíve nielen na reprezentačnej ale aj klubovej úrovni. Samozrejme, samotné reprezentačné zrazy sú vždy dynamické a s trénermi riešime aj akútne situácie. Sme vždy pripravení navrhnúť postup a riešenie,“ vysvetľuje Zuzana Pšenáková a na záver dodáva:

Z môjho pohľadu je dôležité, že tréneri začínajú prejavovať čoraz väčší záujem o prácu odborníkov v oblasti mentálnej prípravy. Myslím, že tréner má významný vplyv na celkové mentálne nastavenie hráčov a nevieme si rozvoj hráčov bez spoločnej súčinnosti predstaviť. Pevne verím, že sa spoločné úsilie čoskoro odrazí aj v športových výsledkoch a v samotnom rozvoji mladých futbalistov. Mentálna príprava má komplexný vplyv na rozvoj hráčov. Kým v zahraničí je mentálna príprava viac bežnou súčasťou prípravy športovcov než výnimkou, na Slovensku to vnímam naopak. Som presvedčená o tom, že aj keď sme len na začiatku cesty, čoskoro prinesie želané výsledky aj športovcom na Slovensku.“

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu: