Meno a priezvisko Funkcia
Ján Majtán predseda RK
Miroslav Jaška člen RK
Silvia Záhorová člen RK