Meno a priezvisko Funkcia Mobil

Jaroslav Hromník

predseda DK

0904 325 648

Miroslav Tarabus tajomník ISSF 0907 701 651
Anton Jakúbek člen DK
Ján Drevenák

člen DK

Roman Šišovský

člen DK