Matričná komisia
Členovia
Ivan Šáli
Štefan Pastorek
Tajomníci