Komisia delegátov

Tajomníci
Marcel Budáč
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.