Komisia mládeže
Členovia
Branislav Straško
Štefan Koprda
Ján Havran
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-KM-2020/2021-0006úhrada MZF-august 2020
LC-KM-2020/2021-0005úhrada MZF-august 2020
LC-KM-2020/2021-0004úhrada MZF-august 2020
LC-KM-2020/2021-0003Oznámenie o nedostatkoch
LC-KM-2020/2021-0002Zmena termínu MFS
LC-KM-2020/2021-0001Odhlásenie družstva