Zmierovacia komisia
Členovia
Jana Lapinová
Tajomníci