Zmierovacia komisia

Členovia
Jana Lapinová
Tajomníci
Marián Mózer
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.