Komisia rozhodcov

Členovia
Martin Holas
Filip Mózer
Miroslav Holas
Peter Budáč
Róbert Forrai
LC-KR-2023/2024-0006

Podrečany-Halič
LC-KR-2023/2024-0005

Pan.Dravce
LC-KR-2023/2024-0004

Biskupice-Pan.Dravce
LC-KR-2023/2024-0003

Biskupice-Pan.Dravce
LC-KR-2023/2024-0002

St.Halič-Cinobaňa