Komisia rozhodcov
Členovia
Martin Holas
Roman Kalocsai
Miroslav Holas
Peter Budáč
Róbert Forrai
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-KR-2020/2021-0006Halič-Tomášovce
LC-KR-2020/2021-0005Tomasovce - Uhorské
LC-KR-2020/2021-0004Tomášovce-Ružiná
LC-KR-2020/2021-0003Uhorské-Kokava
LC-KR-2020/2021-0002Ružiná-Biskupice
LC-KR-2020/2021-0001Stanovisko KR