Športovo-technická komisia

Členovia
Ján Šága
Emil Presperín
Ján Havran
Marian Jačmeník
Dušan Zdechovan
LC-STK-2023/2024-0135

Vzájomná dohoda mládež - neschválenie
LC-STK-2023/2024-0134

Vzájomná dohoda - neschválenie
LC-STK-2023/2024-0133

Vzájomná dohoda - schválenie
LC-STK-2023/2024-0132

Vzájomná dohoda - schválenie
LC-STK-2023/2024-0131

Vzájomná dohoda - schválenie miesta konania MFS