17.10.2020, Tomáš Tůma

Dočasná zmena sídla ObFZ Banská Bystrica

17.10.2020, Tomáš Tůma

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že sídlo ObFZ Banská Bystrica je dňom 16. októbra 2020 dočasne presťahované do priestorov budovy bývalého sídla SAD na Partizánskej ceste číslo 97 (od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).


Z tohto dôvodu je aj dočasne nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254 (až do preloženia a zapojenia v nových priestoroch). V prípade nutnosti kontaktujte zväz mailom (obfzbb1@gmail.com)  alebo na mobilnom čísle 0905 728 487. 


Zároveň Vám oznamujeme, že na základe súčasnej koronavírovej situácie vykonáva sekretariát prácu z domu (home office) až do odvolamia.

Prečítané: 14x