Odvolacia komisia

Členovia
Ján Uhrín
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.