Športovo-technická komisia

Členovia
Roman Patráš
Ľubomír Šinger
BB-STK-2023/2024-0054

ÚS č. 12 správy ŠTK, bod 1/1
BB-STK-2023/2024-0053

ÚS č. 12 správy ŠTK, bod 1/2
BB-STK-2023/2024-0052

ÚS č. 12 správy ŠTK, bod 2
BB-STK-2023/2024-0051

ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 1
BB-STK-2023/2024-0050

ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 1