Športovo-technická komisia
Členovia
Zdenko Urva
Ľubomír Šinger
Ivan Šimko
Peter Mazúch
Peter Králka
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-STK-2020/2021-0013ÚS č. 12 správy ŠTK, bod 1
BB-STK-2020/2021-0012ÚS č. 12 správy ŠTK, bod 4
BB-STK-2020/2021-0011ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 6
BB-STK-2020/2021-0010ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 9
BB-STK-2020/2021-0009ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 9
BB-STK-2020/2021-0008ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 9
BB-STK-2020/2021-0007ÚS č. 11 správy KM, bod 2
BB-STK-2020/2021-0006ÚS č. 11 správy ŠTK, bod 11
BB-STK-2020/2021-0005ÚS č. 10 správy ŠTK, bod 3
BB-STK-2020/2021-0004ÚS č. 10 správy ŠTK, bod 2
BB-STK-2020/2021-0003ÚD č.8 spráyv ŠTK, bod č. 2
BB-STK-2020/2021-0002ÚD č.7 správy ŠTK, bod č. 6