Športovo-technická komisia

  Členovia
  Roman Patráš
  Ľubomír Šinger
  BB-STK-2021/2022-0137

  ÚS č. 42 správy ŠTK, bod 3
  BB-STK-2021/2022-0136

  ÚS č. 42 správy ŠTK, bod 2
  BB-STK-2021/2022-0135

  ÚS č. 42 správy ŠTK, bod 1
  BB-STK-2021/2022-0134

  ÚS č. 41 správy ŠTK, bod 1/5
  BB-STK-2021/2022-0133

  ÚS č. 41 správy ŠTK, bod 1/3