Komisia rozhodcov

Členovia
Tomáš Páleš
Peter Mikloš

Rozhodnutia

Komisia neprijala v sezóne 2022-2023 žiadne rozhodnutia.