Komisia rozhodcov
Členovia
Adam Jekkel
Peter Mikloš
Jozef Čunderlík
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2020/2021-0031neodohraté stretnutie
BB-KR-2020/2021-0029rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0028rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0027rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0026rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0025rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0024rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0023rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0022rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0021rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0020rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0019rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0018rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0017rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0016rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0015rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0014rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0013rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0012rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0011rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0010rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0009rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0008rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0007rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0006rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0005rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0004rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0003rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0002rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2020/2021-0001neodohraté stretnutie