Hrajú o výsledky i licencie. Ako funguje mládežnícky futbal na Slovensku?

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: Robo Michalec.)
Daniel Dedina|20. aug 2021 o 09:45

Kluby v najvyšších súťažiach dostávajú finančnú podporu.

Futbal je najrozšírenejší šport na svete. A to bez ohľadu na vek hráčov. 

Na Slovensku máme takmer 50-tisíc registrovaných mládežníckych futbalistov. Rastúci trend sa zastavil, pandémia celkový počet okresala.

„Ďalšie porovnanie budeme robiť na jeseň. Dúfam, že mládež je hladná po športovaní a k futbalu sa vráti,“ vraví MARTIN HASPRÚN, technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu a manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu.

Akým spôsobom zhromažďujete dáta o počte registrovaných futbalistov?

Zatiaľ poslednú oficiálnu štatistiku sme robili v súťažnom ročníku 2020/21, keď bolo odohratých aspoň niekoľko súťažných stretnutí na všetkých úrovniach. Čerpáme údaje zo zápisov o stretnutí a evidujeme aktívnych hráčov a hráčky, ktoré nastúpia do súťažných stretnutí v príslušnej sezóne.

Takto získavame absolútne čisté a presné údaje z ISSF. V ročníku 2020/21 sme zaznamenal 81 339 aktívnych hráčov a hráčok. Z toho 49 608 boli hráči a hráčky do vekovej kategórie U19.

Rastie počet mladých futbalistov, či naopak?

Kým predtým sme aj vďaka projektom zameraným na rozšírenie členskej základne - najmä projekt Dajme spolu gól pre materské školy a 1. stupeň základných škôl - zaznamenali stúpajúci trend počtov hráčov a hráčok, pre pandémiu Covid-19 nám čísla poklesli približne o 10-tisíc hráčov a hráčok, pričom mládežníci z toho tvoria približne 50 percent.

Ďalšie porovnanie budeme robiť na jeseň, keď sa rozbehnú všetky súťaže. Dúfam, že mládež je hladná po športovaní a k futbalu sa vráti.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: Robo Michalec.)

Koľko klubov má v súťažiach prihlásené mládežnícke tímy?

V predchádzajúcom ročníku sme v ISSF evidovali 1 549 klubov a v nich spolu 4 993 družstiev. Klubov, ktoré majú aspoň jedno mládežnícke družstvo, je dlhodobo približne osemdesiat až osemdesiatpäť percent.

Ktorí futbalisti môžu aktuálne hrať v mládežníckych súťažiach?

Takí, ktorí sú narodení 1. januára 2003 (kategória U19) alebo neskôr.

Aké mládežnícke kategórie v súčasnosti na Slovensku existujú?

Oficiálne súťaže sa organizujú od U9 po U19, v niektorých regiónoch a oblastiach organizovali súťaž aj pre kategóriu U8.

Ak hovoríme o vekových kategóriách, tak je to mladšia prípravka (U9 a mladší), staršia prípravka (U10 a U11), mladší žiaci (U12 a U13), starší žiaci (U14 a U15), mladší dorast (U16 a U17) a starší dorast (U19).

V najbližšom čase sa budeme venovať téme Mládežnícky futbal na Slovensku podrobnejšie.

Poznáte výnimočného trénera, extrémneho talentovaného hráča alebo čokoľvek, o čom by malo vedieť celé Slovensko?

Ozvite sa nám na futbalnet@sportnet.sk

Ako vyzerá vrcholový mládežnícky futbal na Slovensku?

V praxi u nás funguje licenčný systém mládeže, ktorý upravuje podmienky pre účasť v mládežníckych súťažiach riadených SFZ. Kluby musia splniť podmienky smernice aj s prílohami v piatich oblastiach. Ide o športové, infraštruktúrne, personálno–administratívne, právne a finančné kritériá.

Licencie mládeže sú udeľované v troch kategóriách: Futbalová akadémia (FA), Útvar talentovanej mládeže (ÚTM), Čakateľ s rôznou výškou podpory financovania. Do štruktúry FA a ÚTM sme už dostali aj ženské mládežnícke družstvá.

Držiteľmi ÚTM sú kluby, ktoré spĺňajú licenčné podmienky v kategórii prípraviek a žiakov. Koľko ich je?

V súčasnosti 26. Licencia sa udeľuje na tri súťažné ročníky. Počas celého obdobia sú kluby kontrolované a pri porušení licenčných podmienok im môže byť krátený finančný príspevok z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne im licencia môže byť aj odobratá. Licencia ÚTM zároveň slúži ako podmienka pre účasť v I. lige žiakov.

V akej výške sa pohybuje finančná podpora pre ÚTM?

Ide o 35-tisíc eur na jeden súťažný ročník. Z toho 15-tisíc je vyčlenených na podporu trénerov, ktorí musia spĺňať požiadavky na trénerské vzdelanie a mať platnú trénerskú licenciu.

Zvyšných 20-tisíc eur môže klub využiť na činnosť mládežníckych družstiev do 15 rokov, napríklad na účasť v súťažiach (doprava, strava), sústredenia, materiálne zabezpečenie neinvestičného charakteru a pod.

Finančne podporované sú v ÚTM funkcie športového riaditeľa mládeže vo výške 250 eur mesačne, trénera U15 a trénera U11 vo výške 500 eur mesačne. Klub sa zaväzuje trénerovi doplácať mesačne odmenu vo výške stanovenej v licenčnom systéme mládeže SFZ.

Pri licencii ÚTM existuje aj licencia tzv. Čakateľa. Čo to znamená?

Sú to kluby, ktoré dlhodobo sledujeme a majú potenciál v budúcnosti získať licenciu ÚTM. Aktuálne ich je s touto licenciou šestnásť. SFZ ich podporuje finančnou čiastkou vo výške 5-tisíc eur na súťažný ročník. Finančné prostriedky môžu podobne ako ÚTM využiť na činnosť mládežníckych družstiev.

Sú striktne kontrolované a neposielajú sa klubom na účty. Idú priamo na účet trénerom na základe zmluvy. Klub môže finančné prostriedky pridelené na činnosť čerpať výhradne cez objednávky zo SFZ.

V praxi to funguje tak, že klub pošle požiadavku na dodanie tovaru alebo služby na Oddelenie mládeže, tá sa potom posudzuje, či je čerpanie v súlade s usmernením a až potom je priamo s dodávateľom riešená objednávka a následná fakturácia.

V najvyššej súťaži dorastu musia mať kluby licenciu Futbalovej akadémie.
V najvyššej súťaži dorastu musia mať kluby licenciu Futbalovej akadémie. (Autor: facebook FC Košice/Šimon Pavlišin)

Na dorasteneckej úrovni je udeľovaná licencia Futbalovej akadémie. Koľko klubov ju vlastní a ako vyzerá finančná podpora v tomto prípade?

V súčasnosti máme štrnásť Futbalových akadémií. Táto licencia je podmienkou pre účasť v I. dorasteneckej lige. Udeľuje sa na jednu sezónu.

Výška finančného príspevku je 100-tisíc eur na jeden súťažný ročník, v pomere 54-tisíc pre trénerov a 46-tisíc na činnosť mládeže až po vekovú kategóriu U19.

Finančne podporované sú vo FA funkcie športového riaditeľa mládeže vo výške tisíc eur mesačne, trénerov U19, U17, U15, U11 a trénera brankárov vo výške 700 eur mesačne. Klub sa podobne ako pri ÚTM zaväzuje trénerovi doplácať mesačne odmenu vo výške stanovenej v licenčnom systéme mládeže SFZ.

Menšie kluby sa neraz sťažujú, že im väčšie berú najlepších hráčov. Aký je v mládeži postup pri zmene klubu?

To je prirodzený jav všade na svete. Každý hráč, hráčka, alebo rodič chce pre seba, alebo svoje dieťa to najlepšie, rovnako ako to platí v prípade školy, či zamestnania.

Pri zmene klubovej príslušnosti je potrebné riadiť sa Registračným a prestupovým poriadkom (RaPP). Je potrebné rozlíšiť, či ide o prestup s obmedzením - v minulosti tzv. hosťovanie - kde je potrebný súhlas aj materského klubu, alebo ide o trvalý transfer, kde sa nevyhnutne súhlas materského klubu nevyžaduje.

Potom sa postupuje podľa tabuliek odstupného za amatéra. Materský klub môže dostať určité finančné prostriedky okamžite a ďalšie v prípade podpisu prvej profesionálnej zmluvy, tzv. výchovné.

Technický riaditeľ SFZ Martin Hasprún.
Technický riaditeľ SFZ Martin Hasprún. (Autor: SFZ)

Prestupovať sa nedá počas celého ročníka, ale len v určitých termínoch. Podľa aktuálne platného RaPP je možné prestúpiť bez obmedzenia len v letnom prestupovom termíne. Transfer do zahraničia sa riadi medzinárodne platnými pravidlami vydanými FIFA.

Aká je úroveň slovenského mládežníckeho futbalu v porovnaní s okolitými krajinami?

Táto otázka sa nedá úplne objektívne zodpovedať. Z hľadiska infraštruktúry, kvality trénerského obsadenia i hráčov na mládežníckej úrovni, si dovolím tvrdiť, že výrazné rozdiely nie sú. Výsledky práce s mládežou nevidíme hneď, ale až o niekoľko rokov.

Napríklad technický riaditeľ Belgickej futbalovej asociácie povedal, že len presviedčanie futbalovej verejnosti o správnosti zvolenej cesty im trvalo päť rokov. Desať prešlo, kým videli prvé výsledky. Dnes hovoríme o krajine, ktorá je prvá vo svetovom rebríčku FIFA.

Čakajú mládežnícky futbal na Slovensku v blízkej budúcnosti zmeny?

Ako som spomenul, systém súťaží, skautingu hráčov, infraštruktúru, či kvalitu trénerov máme porovnateľné so zahraničím. Aj vzhľadom na pandémiu Covid-19 pravdepodobne v blízkej budúcnosti zmeny v organizácii, či štruktúre mládežníckeho futbalu neplánujeme.

To, čo chceme robiť intenzívnejšie a všetci spoločne, je lepšia kvalita a obsah tréningového procesu. Aby sme vychovávali ešte kvalitnejšie a výraznejšie individuality, ktorým musíme nájsť čo najviac priestoru vo vrcholovom futbale.

Kluby s licenciou FA a ÚTM chceme motivovať, aby dali priestor slovenským hráčom a hráčkam aj vo svojich mužských a ženských družstvách.

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Slovensko»Hrajú o výsledky i licencie. Ako funguje mládežnícky futbal na Slovensku?