Demolovali ulice, bili sa aj vlastní. Divoké finále sa mohlo hrať v Bratislave