16.10.2017, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ 10/2017

16.10.2017, Iveta Šodelová

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                            UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 10/2017 (10.10.2017)DF Nitra

 

U73/10/2017

VV ZsFZ schválil predložený program rokovania.

T: splnené

Hlasovanie: za-Šípoš, Kováč, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa  

U74/10/2017

VV berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U75/10/2017

VV ZsFZ dáva výzvu futbalovým klubom, ktorý spadajú pod Nitriansky samosprávny kraj a majú záujem o realizáciu projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z projektu HatTrick, aby svoje žiadosti o tento projekt posielali do 31.10.2017 na adresu: Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova č.23, 94901 Nitra, alebo na e-mail: zsfz@nextra.sk .

T: 31.10.2017

Hlasovanie: za- Šípoš, Kováč, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa  

U76/10/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o zmene organizácie II. ligy U19/17 s pripomienkami.

U77/10/2017

VV ZsFZ schválil návrh na finančnú kompenzáciu pre futbalové kluby za delegované osoby v jesennej časťi súťažného ročníka 2017/2018 pre mládežnícke družstvá ZsFZ.

T: splnené

Hlasovanie: za: Šípoš, Kováč, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa  

U78/10/2017

VV ZsFZ odkladá bod programu č.8 na najbližšie zasadnutie VV ZsFZ.

U79/10/2017

VV ZsFZ schválil najbližšie zasadnutie VV ZsFZ dňa 14.11.2017 /utorok/ DF v Nitre.

T: úloha trvá

Hlasovanie: za- Šípoš, Kováč, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa

 

Zapísal: Ivan Hádek  vedúci sekretár ZsFZ

 

image
image
Prečítané: 341x