27.11.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK 04/2017/2018

27.11.2017, Iveta Šodelová

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 24.11.2017 opätovne prerokovala odvolanie ŠK Nevidzany voči rozhodnutiu DK ZsFZ - U412 zo dňa 25.10.2017.

Odvolacia komisia RUŠÍ rozhodnutie DK ZsFZ a vracia prípad na opätovné prerokovanie DK ZsFZ.

 

Stanislav Kysel

predseda OdK ZsFZ 

image
Prečítané: 260x