24.10.2016, Ivan Hádek

Úradná správa OdK 04/2016/2017

24.10.2016, Ivan Hádek
Úradná správa OdK 04/2016/2017

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOV7 ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

V NITRE 20.10.2016

 

                                              Úradná správa OdK 04/2016/2017 zo dňa 20.10.2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 20.10.2016 prerokovala odvolanie TJ Slovan Brvnište voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ – 0912. Odvolacia komisia POTVRDZUJE rozhodnutie ŠTK podľa SP SFZ 82/1/g a podľa SP SFZ 11/3.

 

Odvolacia komisia prerokovala odvolanie FK Krakovany voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ – 1122. Odvolacia komisia MENÍ rozhodnutie ŠTK a ponecháva výsledok dosiahnutý na hracej ploche, poriadkovú pokutu ponecháva v platnosti.

 

                                                                                                                  Stanislav Kysel

                                                                                                                Predseda OdK ZsFZ         

image
Prečítané: 414x