• Futbalnet»
 • Západoslovenský futbalový zväz

Komisia ženského futbalu

  Meno a priezviskoFunkcia E-mailTelefón

  Jozef Novota

  Predseda komisie

  fcnovota@gmail.com

  0911999 453

  Iveta Neveďalováčlen KŽF

  i.nevedalova@centrum.sk 

  0919 282 567

  Dóra Horváthová 

  člen KŽF

  dorika117@gmail.com

  0904 024 699

  Štefan Labay

  člen KŽF

  stefan.labay.st@gmail.com 

  0905 420 014