Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón

Jozef Novota

Predseda komisie

fcnovota@gmail.com

0911999 453

Iveta Neveďalová člen KŽF

i.nevedalova@centrum.sk 

0919 282 567

Dóra Horváthová 

člen KŽF

dorika117@gmail.com

0904 024 699

Štefan Labay

člen KŽF

stefan.labay.st@gmail.com 

0905 420 014